17 MIEKE SCHAPER

17
MIEKE SCHAPER 

Van Heemstrastraat 2b
SCHILDERIJEN

0343-518412

www.miekeschaper.com

‘De fascinatie voor de wonderbaarlijke zichtbare wereld drijft mij tot het schilderen van steeds weer een ander deel daarvan, maar niet zonder een bepaalde orde te scheppen in de chaos ervan en met gebruikmaking van een portie vakmanschap.’

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!